Dipalo-palo tsa Covid-19 Free State

Tsatsing la Sontaha sa di 31 Pherekgong 2021, Profensi ya Free State e bile le ditlaleho tse 281 tsa ditshwaetso tsa Covid-19.

Sena se tlisa palo ka kakaretso ya ditshwaetso tsa Covid-19 ho 76 279 kahare ho Free State.

Setereke sa Thabo Mofutsanyana ke sona se bileng le ditlaleho tse ngata ka tse 106. Se latelwa ke Lejweleputswa ka tlaleho tse 69. Borarong ke Motsemoholo Mangaung ka tlaleho tse 60. Ho latele Fezile Dabi ka tse 36. Setereke sa Xhariep sona se bile le tse 10.

Palo ya ba seng ba hlaphotswe yona ke 64 572.

Palo ya mafu yona e nyolohetse ho 2 716 mme Setereke sa Lejweputswa ke sona se amehileng haholo ke mafu a bakwang ke Covid-19.

Boholo ba batho ba timelang ka baka la Covid-19 ke ba dilemo tse 45 ho ya hodimo.