Dipalo-palo tsa Covid-19 Free State

Tsatsing la Labone la di 21 Pherekgong 2021, Profensi ya Free State e bile le ditlaleho tse 496 tsa ditshwaetso tsa Covid-19.

Sena se tlisa palo ka kakaretso ya ditshwaetso tsa Covid-19 ho 72 230 kahare ho Free State.

Setereke sa Thabo Mofutsanyana ke sona se bileng le ditlaleho tse ngata ka ditlaleho tse 171. Se latelwa ke MangaungMetro ka tlaleho tse 127. Borarong ke Fezile Dabi ka ditlaleho tse 107, haele Lejweleputswa e bile le ditlaleho tse 70. Setereke sa Xhariep sona se bile le tse 17.

Masepala wa Maluti-a-Phofung ke wona o seng o ena le ditlaleho tse ngata kahare ho Setereke seo sa Thabo Mofutsanyana mme tsona di se di le 4 992.

Palo ya ba seng ba hlaphotswe yona ke 60 694.

Palo ya mafu yona e nyolohetse ho 2 556 mme Setereke sa Lejweputswa ke sona se amehileng haholo ke mafu a bakwang ke Covid-19.

Boholo ba batho ba timelang ka baka la Covid-19 ke ba dilemo tse 45 ho ya hodimo.

Dipersente tse 44 tsa ba timelang ke batho ba banna.