Difahleho tsa bonkgetheng di se ke tsa qetellwa ka ho bonwa dipalong le maboteng
Nako ya peiso lebelong le lebileng dikgetho tsa makgotla a...
Premier wishes Free State Citizens a Blessed Festive Season, Merry Christmas and a Prosperous New Year!
Fellow Citizens, The year 2020 has been a challenging one...
Ebe hobaneng ha basadi ba bang ba bolawa Afrika Borwa e kgutsa feela?
Haholo-holo ba ditoropong tse nyenyane jwaleka Mamafubedu, Petrus Steyn. Hantle...
What matters is a life of every single attendee at any place of worship
Sunday the 7th June 2020 will be the first Sunday...
Checkout……Lockdown Regulations
For ease of reference.....here are the lockdown regulations