Dipalo-palo tsa Covid-19 naheng ya Afrika Borwa

Ho bile le ditlaleho tse 2 548  tse ntjha tsa Covid-19 naheng ya Afrika Borwa letsatsing la Mantaha a la 1 Hlakola 2021.

Palo ka kakaretso ya ditshwaetso tsa Covid-19 Afrika Borwa e se e le 1 456 309 .

Ho bile le mafu a 235 a tlalehilweng hona letsatsing leo la la 1 Hlakola 2021. 

Mafu a bile diprofensing tsena tse latelang: Eastern Cape 59, Free State 16 , Gauteng 51, Kwa-Zulu Natal 10, North West 33, Northern Cape 2 le Western Cape 64

Palo ya bafu e se e nyolohetse ho 44 399.

Palo ya ba hlaphohetsweng yona ke 1 306 022.