Phiritona, Heilbron Sporting tournament ends on a high note

The “Mothepu Group Soccer and Netball Tournament 2021” held over the Easter weekend in Phiritona, Heilbron ended on an exciting note with teams and individual players receiving  accolades, attires and trophies. The tournament was organized as a way of contributing to the upliftment and as part of re-investment to the...

ROBALA KA KGOTSO KGABANE: Kgotso Pieter David (K.P.D.) Maphalla

Mofu KPD Maphalla o hlahile ka selemo sa 1955(Free State), mme o hlokahetse ka la 5 Mmesa selemong sena. Mofu Maphalla o tsebilwe haholo ka lerato la bongodi le poulelo ya hae lelemeng la habo la Sesotho. Ho fihlela ha jwale mofu o ngotse dibuka tse fetang mashome a supileng(70),...